Monday, March 26, 2012

Asing.


Menjadi asing di kalangan kebiasaan mengajar kita untuk cuba membutakan mata, memekakkan telinga, membatukan hati dari pandangan, kalam dan anggapan-anggapan mereka.

Ah!! Biar asing di pandangan manusia, asal Redha dalam pandangan Allah. kan?

No comments: